Proseslər ardıcıllığı

1
Seçim

Sizin tələbiniz tam olaraq öyrənilir və ona uyğun olaraq sayt üçün dizayn və sistem seçilir

2
Saytın hazırlanması

Təyin olunan müddət intervalında saytınızın dizaynı və sistemi hazırlanaraq, təqdim olunur.

3
Yayım

Bütün işlər tam olaraq bitdikdən sonra artıq saytınız vebdə yayımlanmış olacaqdır.

4
Admin panel

Saytınızı idarə etmək, kontent yerləşdirmək, nizamlamalar etmək üçün sizə admin panel verilir.